Termeni si conditii

Termeni si conditii

 
1.1 Prezentele specificaţii legale (prezenţii „Termeni”) se aplică conţinutului integral al site-ului Web sub numele de domeniu www.homelessanimalhospital.org („Site-ul Web”) şi oricărei corespondenţe purtate între dvs. şi Companie (conform definiţiei de mai jos). Înainte de a utiliza Site-ul Web, citiţi cu atenţie aceşti termeni. Utilizarea Site-ului Web echivalează cu acceptarea acestor Termeni, indiferent dacă alegeţi să vă înregistraţi informaţiile la noi sau nu. În cazul în care nu acceptaţi aceşti Termeni, nu utilizaţi Site-ul Web.

1.2 Puteţi accesa Site-ul Web (cu excepţia site-urilor Web către care există linkuri pe Site-ul Web şi care pot fi supuse propriilor termeni de utilizare, fără a ne furniza datele dvs. personale. Compania deţine în exclusivitate dreptul de a revizui periodic aceste specificaţii legale fără înştiinţări prealabile, prin actualizarea acestor Termeni. Prin urmare, ar trebui să verificaţi periodic Site-ul Web pentru a examina aceşti Termeni, deoarece, accesând şi continuând să utilizaţi Site-ul Web, se va considera că aţi acceptat să respectaţi Termenii care apar pe Site-ul Web la momentul accesării. Cu toate acestea, anumiţi Termeni pot fi înlocuiţi de specificaţii legale desemnate în mod expres sau de termeni aflaţi pe anumite pagini conţinute în Site-ul Web.

1.3  Site-ul Web este administrat de World Animal Veterinary Emissaries („Compania”). Toate referirile de tipul „noi” şi „nostru/noastră” reprezintă referiri la Companie. Puteţi contacta Compania prin intermediul paginii de CONTACT.

1.4 Site-ul Web se adresează persoanelor cu reşedinţa în România şi este destinat accesului şi utilizării exclusive a acestor persoane. În special, nu sunt oferite garanţii sau declaraţii de niciun fel, fie acestea directe sau implicite, în legătură cu conformitatea informaţiilor prezentate pe Site-ul Web sau a oricărei informaţii relative la activitatea noastră, în nicio privinţă, cu legile oricărei alte ţări, legi care, indiferent de situaţie, nu afectează şi nu se aplică celor precizate.


2. Proprietatea Intelectuală Şi Licenţa

2.1 Aveţi dreptul să descărcaţi şi să utilizaţi extrase de pe acest site Web pentru uzul propriu, cu următoarele condiţii:

(a) niciun document sau element grafic înrudit de pe Site-ul Web să nu fie modificat în niciun fel;
(b) niciun element grafic de pe Site-ul Web să nu fie utilizat separat de textul care îl însoţeşte; iar
(c) specificaţiile privind dreptul de autor şi marcă comercială a Companiei, împreună cu această notificare de permisiune să apară pe toate exemplarele.

2.2 Cu excepţia cazurilor în care se specifică o situaţie diferită, dreptul de autor, mărcile comerciale, drepturile asupra bazelor de date şi alte drepturi de proprietate intelectuală privind întreg conţinutul şi materialul de pe Site-ul Web (incluzând, fără limitări, fotografii şi imagini grafice) constituie drepturi de proprietate deţinute de către Companie sau de către cei care i-au acordat licenţa. În contextul acestor Termeni, orice utilizare a extraselor din Site-ul Web care nu este inclusă în prevederea 2.1 este interzisă, indiferent de scop. Încălcarea oricăruia dintre aceşti Termeni duce la anularea automată a permisiunii de a utiliza Site-ul Web şi trebuie să distrugeţi imediat orice extrase descărcate sau imprimate de pe Site-ul Web.

2.3 Conform prevederii 2.1, nicio parte componentă a Site-ului Web nu poate fi reprodusă sau stocată pe niciun alt site Web şi nu poate fi inclusă în niciun alt sistem sau serviciu electronic de recuperare, fie acesta public sau privat, fără a se obţine în prealabil permisiunea scrisă a Companiei.

2.4 Ne rezervăm toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod expres prin prezenţii Termeni.

2.5 Site-ul Web nu poate fi utilizat pentru niciun alt scop comercial, cu excepţia celor care sunt aprobate şi acceptate în mod expres de către Companie. Orice utilizare ilegală sau neautorizată a acestui Site Web va determina luarea de măsuri legale de către Companie.


3.Confidenţialitatea Şi Înregistrarea

3.1 Utilizarea informaţiilor dvs. personale de către Companie este supusă POLITICII SALE DE CONFIDENŢIALITATE, prezentată în nota de subsol a paginii principale a Site-ului Web. CITIŢI CU ATENŢIE POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE – aceasta prezintă drepturile şi obligaţiile dvs. cu privire la datele dvs. personale, inclusiv modurile în care Compania le poate utiliza şi cui poate trimite aceste date, în anumite situaţii.

3.2 De asemenea, Compania (în conformitate cu Politica sa de confidenţialitate) va colabora cu justiţia şi cu alte autorităţi împuternicite pentru orice investigaţie sau încălcare a siguranţei reţelei şi îşi rezervă dreptul de a divulga orice informaţie (inclusiv date cu caracter personal) provenită de la dvs., în condiţiile cerute de lege sau atunci când consideră, cu bună credinţă, că refuzul de a îndeplini o cerere legitimă venită din partea unui organ de justiţie poate aduce prejudicii prevenirii şi descoperirii infracţiunilor sau arestării şi descoperirii infractorilor.

3.3 Fiecare înregistrare (a unui cont sau a preferinţei dvs. de a fi sau nu contactat de homelessanimalhospital.org) efectuată prin intermediul site-ului Web este pentru un singur utilizator. În cazul în care vă sunt atribuite o anumită parolă şi un anumit nume de utilizator, Compania nu vă permite să divulgaţi numele de utilizator şi parola niciunei persoane, nici diferiţilor utilizatori din cadrul unei reţele. Responsabilitatea pentru siguranţa oricărei parole atribuite rămâne în grija dvs.


4. Comportamentul Vizitatorilor

4.1 Cu excepţia informaţiilor de identificare personală, care sunt protejate prin Politica noastră de confidenţialitate, orice material transmis sau postat pe site-ul Web va fi considerat ca fiind neconfidenţial şi lipsit de drept de proprietate. Compania nu va avea niciun fel de obligaţie cu privire la acest tip de material. Compania şi persoanele desemnate de aceasta vor avea dreptul de a copia, dezvălui, distribui, include sau utiliza acest tip de material şi toate datele, imaginile, sunetele, textele şi alte elemente incluse în acestea, în orice scop, fie acesta comercial sau necomercial.

4.2 Este interzisă postarea sau transmiterea pe sau de pe Site-ul Web a oricărui material:

(a) cu caracter ameninţător, defăimător, obscen, indecent, revoltător, jignitor, pornografic, abuziv, de incitare la ură rasială, discriminatoriu, scandalos, instigator, blasfemic, care încalcă prevederile de
confidenţialitate sau care poate provoca neplăceri sau prejudicii; sau (b) pentru care nu aţi obţinut toate licenţele şi/sau aprobările necesare; sau
(c) care constituie sau încurajează comportament ce constituie o infracţiune, care poate expune cetăţenii unor riscuri sau care contravine legii sau care încalcă drepturile oricărei terţe părţi, în orice ţară din lume; sau
(d) care este dăunător din punct de vedere tehnic, (incluzând, fără limitări, viruşi, bombe informatice, troieni, viermi, componente dăunătoare, date viciate sau alte software-uri rău intenţionate sau date dăunătoare).

4.3 Nu aveţi dreptul să utilizaţi în mod abuziv Site-ul Web (inclusiv, fără limitări, prin piratare).

4.4 Compania va coopera pe deplin cu orice organ de justiţie sau în conformitate cu orice ordin judecătoresc care solicită sau dictează Companiei divulgarea identităţii sau localizarea oricărei persoane care postează materiale ce contravin prevederii 4.2 sau prevederii 4.3.


5. Linkuri

5.1 Linkurile către site-uri aparţinând unor terţe părţi care apar pe Site-ul Web sunt furnizate exclusiv în beneficiul dvs. Dacă utilizaţi aceste linkuri, părăsiţi Site-ul Web (site-urile spre care se face legătura se deschid de obicei într-o fereastră nouă, Site-ul Web rămânând deschis). Compania nu a analizat integral aceste site-uri aparţinând unor terţe părţi, nu deţine controlul asupra lor şi nu este responsabilă pentru aceste site-uri Web, pentru conţinutul sau disponibilitatea acestora. Prin urmare, Compania nu le susţine şi nu face nicio declaraţie în ceea ce le priveşte sau în privinţa niciunui material aflat pe aceste site-uri şi nici a rezultatelor ce pot fi obţinute prin utilizarea acestora. În cazul în care decideţi să accesaţi oricare dintre site-urile aparţinând unor terţe părţi spre care acest Site Web face legătura, faceţi acest lucru pe propria dvs. răspundere.

5.2 Nu aveţi dreptul de a crea linkuri către Site-ul Web fără a obţine în prealabil aprobarea scrisă din partea Companiei, aprobare care va fi acordată numai în cazul îndeplinirii anumitor criterii.

5.3 Veţi despăgubi integral Compania pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de către aceasta sau de către orice companie aparţinând grupului său prin încălcarea prevederii 5.2.


6.Declinarea Responsabilităţii Şi Răspunderea

6.1 Compania nu garantează, nu declară sau nu dă asigurări în privinţa utilizării neîntrerupte sau lipsite de erori a Site-ului Web. Deşi Compania depune eforturi pentru ca site-ul să fie disponibil în mod normal, 24 de ore pe zi, Compania nu va fi responsabilă dacă indiferent de motiv Site-ului Web nu este disponibil la un anumit moment sau pentru o anumită perioadă de timp. Accesul la Site-ul Web poate fi suspendat temporar şi fără notificare în caz de eroare a sistemului, de lucrări de întreţinere sau de reparaţii sau din cauze asupra cărora Compania nu deţine controlul.

6.2 Consimţiţi în mod expres că utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Site-ul Web sunt riscuri pe care vi le asumaţi în mod exclusiv. Materialul prezent pe Site-ul Web este oferit „ca atare”, necondiţionat, fără garanţii sau termeni de orice natură. În măsura permisă de lege, Compania vă oferă Site-ul Web în baza excluderii de către Companie a tuturor declaraţiilor, condiţiilor sau altor termeni. Compania declină în mod expres orice tip de garanţie, fie aceasta directă sau implicită, aici fiind incluse toate garanţiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvate pentru un anumit scop, oportunitate, fiabilitate, actualitate, acurateţe, completitudine, securitate, titlu şi neîncălcare a normelor care, cu excepţia prezentelor specificaţii legale, pot afecta Site-ul Web.

6.3 În niciun caz, Compania sau orice altă parte (indiferent dacă aceasta este sau nu implicată în crearea, producerea, întreţinerea sau livrarea Site-ului Web) şi niciuna dintre companiile din grupul acesteia, directorii, funcţionarii, angajaţii, afiliaţii, agenţii, furnizori sau licenţiatori săi nu vor fi responsabili faţă de dvs. sau faţă de orice altă terţă parte pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct, indirect, accidental, punitiv, special sau subsecvent, aici fiind incluse, fără limitări, orice pierdere a uzului, a profitului sau a datelor ce decurge din utilizarea Site-ului Web sau pentru orice altă revendicare cu privire la utilizarea Site-ului Web de către dvs., aici fiind incluse, fără a se limita la acestea, orice erori sau omisiuni prezente în orice conţinut sau orice pierdere sau prejudiciu, indiferent de natura sa, survenit ca rezultat al utilizării sau al imposibilităţii de a utiliza orice conţinut postat, transmis sau pus la dispoziţie prin intermediul Site-ului Web sau ca rezultat al comportamentului oricărui utilizator al Site-ului Web, fie online sau offline, pentru ştergerea datelor dvs., a informaţiilor sau a conţinutului stocat pe Site-ul Web, chiar şi în cazul în care erau la curent cu această posibilitate, indiferent dacă aceste pierderi decurg din contract, din neglijenţă, din delicte sau alte cauze.

6.4 Compania nu declară şi nu garantează că Site-ul Web nu se va confrunta cu pierderi, cu vicieri, cu atacuri, viruşi, interferenţe, piratare sau alte probleme de securitate, iar Compania declină orice responsabilitate în legătură cu aceste aspecte. Veţi fi responsabil pentru realizarea de copii de siguranţă pentru propriul dvs. sistem, iar în cazul în care utilizarea materialului de pe Site-ul Web face necesare reparaţii, verificări sau modificări ale echipamentului, ale software-ului sau ale datelor, aceste costuri rămân în sarcina dvs.

6.5 Deşi Compania depune eforturi pentru ca informaţiile de pe Site-ul Web să fie corecte, Compania nu garantează acurateţea şi completitudinea materialului de pe Site-ul Web. Compania poate aduce modificări materialului aflat pe Site-ul Web sau produselor şi oricăror preţuri descrise pe acesta, în orice moment, fără notificare. Este posibil ca materialul de pe Site-ul Web să fie depăşit, iar Compania nu îşi asumă niciun angajament în privinţa actualizării acestuia.

6.6 Nicio prevedere din prezentul Acord nu va exclude sau limita răspunderea Companiei în cazurile de deces sau vătămare corporală cauzate de neglijenţă, fraudă, declaraţie falsă în privinţa unei probleme importante sau de orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legile în vigoare. În cazul în care sunteţi nemulţumit de oricare dintre părţile Site-ului Web sau ale prezentului acord, singura măsură pe care o puteţi lua este încetarea utilizării acestui Site Web.


7. Despăgubiri

Prin utilizarea Site-ului Web, vă daţi acordul pentru despăgubirea şi eliberarea de răspundere a Companiei şi a oricărei companii din grupul acesteia, a directorilor, funcţionarilor, angajaţilor, afiliaţilor, agenţilor, furnizorilor şi licenţiatorilor săi, în privinţa oricăror revendicări ce decurg din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni, din utilizarea Site-ului Web de către dvs., din orice acţiune demarată de Companie ca parte integrantă a investigării unei presupuse încălcări a acestui acord sau ca urmare a descoperirii sau deciziei că a avut loc o încălcare a prezenţilor Termeni.


8. Generalităţi

Aceşti Termeni dictează relaţia dintre dvs. şi Companie şi se supun legilor din România. Disputele survenite în legătură cu aceste specificaţii legale vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor româneşti.

Compania poate amâna exercitarea drepturilor conferite de aceşti Termeni, fără a pierde aceste drepturi.

Sunteţi de acord că îndeplinirea oricăror obligaţii ale Companiei poate fi delegată şi că acest acord sau oricare dintre drepturile şi obligaţiile sale pot fi atribuite fără ca dvs. să fiţi înştiinţat. Compania nu va fi responsabilă faţă de dvs. pentru nicio încălcare a acestor Termeni în cazul în care respectiva încălcare decurge din împrejurări pe care Compania nu le poate controla în mod normal. Legea Drepturilor terţelor părţi, din 1999, nu se aplică acordului creat între dvs. şi Companie prin aceşti Termeni. Aceşti Termeni constituie întreaga înţelegere dintre dvs. şi Companie cu privire la utilizarea Site-ului Web de către dvs. şi înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la Site-ul Web. În cazul în care orice parte a acestor Termeni este nevalidă sau neaplicabilă din punct de vedere legal, prevederea nevalidă sau neaplicabilă va fi înlocuită de o prevedere validă, aplicabilă, care redă în cea mai mare măsură intenţia prevederii originale, iar restul acestor Termeni vor continua să rămână în vigoare. 

©Copyrights 2020. All rights reserved by: Homeless Animal Hospital